АСАНСЬОРИ

хидравлични и електро-въжени

Ниска консумация на електро енергияБезупречен комфорт при движениеПо-дълъг живот на експлоатацияБезшумна работа

ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

Рязане на черни и цветни метали:

Рязане черна ламарина - 15 мм.Рязане инокс ламарина - 8 мм.Рязане алуминий - 6 мм.Лазерно рязане на тръби

ПАРКИНГ СИСТЕМИ

за независимо паркиране - без дъно

Лесни за инсталиранеЛесни за използванеБързи и гъвкавиБезкомпромисен дизайн

ПАРКИНГ СИСТЕМИ

Оборудване "Стакър" за паркиране под наклон

Малка заета площЛесни за използванеДистанционно управлениеБезопасна употреба

ИНВАЛИДНИ ПЛАТФОРМИ

DELTA – асансьор за прави стълбища

Подходящ за монтаж на открито и на закритоФункциониране с дистанционно управление Качество, комфорт и безопасностБезшумно функциониране

Фирма „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет в предприятие „Лифт Груп Аспект 1” ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и онкурентоспособност“

На 17.01.2020 г. фирма „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет в предприятие „Лифт Груп Аспект 1” ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общите цели на проекта, предвидени за реализация чрез планираното закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  технологично лазерно оборудване за разкрояване на метални листа и рязане на метални тръби за цеха на фирмата, находящ се в гр. Ветрен, община Септември са, както следва:
1) Повишаване на производствения капацитет на предприятието и повишаване на конкурентоспособността му;
2) Засилване на експортния потенциал на компанията.
Специфичните цели, към постигането на които е ориентиран проектът, са в следните направления:
– Увеличаване на производителността и технологичните възможности за производство и реализация на по-големи количества от съществуващите продукти на предприятието (асансьори и подемни паркинг системи);
– По-висока степен на автоматизация на производството на подемни съоръжения на основните етапи на технологичния процес на изработка на основните компоненти, необходими за тях (конструиране и разкрояване);
– Повишаване на качеството и едновременно с това постигане на по-ниска себестойност на единица продукция;
– Разширяване на пазарните позиции на националния и международния пазар;
– Създаване на нови работни места, повишаване на квалификацията на персонала и увеличаване на възнагражденията в предприятието;
– Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на  производствения процес чрез значително намаляване на обема метални отпадъци, предвидени за депониране.
Проектът е с бюджет 949 164.30 лв., от които 564 752.76 лв. европейско и 99 662.25 лв.
национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 12 месеца, а крайният срок за изпълнение е 17.01.2021 г.

–––––––––-www.eufunds.bg –––––––––-
Проект BG16RFOP002-2.073-2343, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Фирма „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД е бенефициент по проект  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 06.07.2020 г. фирма „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД стартира изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е да бъде осигурен оперативен капитал за фирма „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, чрез което да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в предприятието.
Проектът е с бюджет 10 000.00 лв., продължителност 3 месеца и краен срок за изпълнение 06.10.2020 г.

–––––––––-www.eufunds.bg –––––––––-
Проект BG16RFOP002-2.073-2343, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Аспект - LiftGroup - гр. Ветрен - Производство и монтаж на асансьори.

КОНТАКТИ

гр. Ветрен –  4480, обл. Пазарджик
ул. “50-та” № 108
тел.: +359 3584 / 2431
факс: +359 3584 / 2551
e-mail: aspekt@liftgroupbg.com
e-mail: export@liftgroupbg.com

Камен Биволарски
GSM: +359 888 53 88 31
e-mail: kb@liftgroupbg.com

Павлин Биволарски
GSM: +359 885 806 433
e-mail: aspekt@liftgroupbg.com

Борислав Биволарски
GSM: +359 888 84 09 69
e-mail: bb@liftgroupbg.com

x