[av_layerslider av_uid=’av-7drip’ id=’4′]

Инвалидни платформи Stairmax„Stairmax” е уникално мобилно асансьорно съоръжение с висока проходимост. Активни хора в инвалидни колички имат възможност да изкачат стръмни стълби без чужда помощ, като използват само собствените си колички.

„Stairmax” може да се завърти на стълбищните площадки между редовете със стъпала.

Всички функции се основават на вдигането и снижаването на верижен път под специално приспособен инвалиден стол.

Спецификация:

» максимална товароподемност:  130 кг
»
необходимост от приспособяване на инвалидния стол
»
възможност за монтаж на открито и на закрито.

КОНТАКТИ

гр. Ветрен –  4480, обл. Пазарджик
ул. “50-та” № 108
тел.: +359 3584 / 2431
факс: +359 3584 / 2551
e-mail: aspekt@liftgroupbg.com
e-mail: export@liftgroupbg.com

Камен Биволарски
GSM: +359 888 53 88 31
e-mail: kb@liftgroupbg.com

Павлин Биволарски
GSM: +359 885 806 433
e-mail: aspekt@liftgroupbg.com

Борислав Биволарски
GSM: +359 888 84 09 69
e-mail: bb@liftgroupbg.com

x